Exhibition result

Date Kind Place Class Judhe Mark
18.05.2014 Krajowa Wystawa Owczarkow Niemieckich Wasilkow M. Szczenińôta T. Teubert VV2

Exam results

Date Place Name Kind A B C Judhe Mark